Softver

Verus

Verus je viskoautomatizovani poslovni softver namenjen svim tipovima i veličinama preduzeća, kao i knjigovodstvenim agencijama. Pokriva sve oblasti poslovanja. Ažurira se redovno da bude u skladu sa svim zakonskim propisima i novinama koje se pojavljuju na tržistu.

Jednostavnost

Koncepcija unosa, pregleda i pretrage podataka je vrlo jednostavna, inituitivna i logična. Cilja je da se korisnik sa veoma kratkom obukom osposobi da efikasno korisni sve opicije i mogućnosti softvera.

Dinamički izveštaji

Izveštaji su krajnji cilj unosa poslovnih promena, i kao konačan rezultat moraju biti pregledni i laki za pronalaženje željenih informacija. Često su obimni, nekada preko stotinu stranica. Zbog ovih okolnisti u Verusu se izrađuju dinamički izveštaji, što znači da prikazuju sumirani podaci za grupe podataka a tek po potrebi(klikom) otvaraju detaljni podaci. Svi izveštaji imaju dve forme, pdf i Excel. Ovaj način izveštaja je jedinstven na tržištu na šta smo ponosni.

Automatizacija

Mogućnost automatizacije je urađena gde god je to bilo moguće. Otvoreni smo za predloge korisnika, i zahvalni ako nam ukažu na mogućnost automatizacije koju bi bilo moguće odraditi. Takodje je cilj da se jednom unešen podatak nikada ne unese ponovo čak i u obrađenom obliku.

Integracija

Integracija sa svim vidovima postojećih web servisa koji omogućavaju razmenu podataka uz minimalne napore. Kao primer možemo navesti preuzimanje i predaju podataka sa svim držanim servisima(eFakture, NBS, ePorezi) kao i eBankingom

Klijenti o nama

Mišljenje i sugestije naših klijenata su nam od neprocenjive važnosti. Rastemo i razvijamo se zajedno sa njima. Zaslužni su za našu motivaciju i entuzijazam sa kojim radimo na unapređenju softvera